Voditi vođe – podignite svoju lidersku kompetenciju na sljedeću razinu!

Napredni leadership program čine tri izuzetno zanimljiva modula organizirana kao jednodnevne edukacije, u kojima na vrlo praktičan način razrađujemo ove ključne kompetencije sadašnjosti i budućnosti:

 1. Modul: Strateško mišljenje
 2. Modul: Upravljanje promjenama
 3. Modul: Motivacija djelatnika

Koje su koristi za polaznike?

Na ovim treninzima polaznici će:

 • dobiti znanja i vještine za kvalitetno osmišljavanje smjera razvoja vlastitog tima i poslovnog područja sa ciljem pobjede i ostvarenja poslovnog uspjeha;
 • bolje razumjeti vlastitu rukovodnu ulogu i važnost njene strateške dimenzije te razraditi plan razvoja ove dimenzije (leader nasuprot manager);
 • naučiti kako prepoznati potrebu za promjenom, isplanirati je i pokrenuti njenu implementaciju;
 • naučiti kako ubrzati uvođenje i provedbu promjene te osigurati njezin uspjeh;
 • ovladati metodama učinkovitog prenošenja vlastite vizije, tehnikama utjecaja i motiviranja, te vođenja suradnika iz otpora prema prihvaćanju do oduševljenja;
 • naučiti kako prepoznati i potaknuti razvoj liderske, proaktivne dimenzije u svakom od zaposlenika.

Teme treninga

MODUL 1- STRATEŠKO MIŠLJENJE

SVRHA:

Osmišljavanje smjera razvoja vlastitog tima i poslovnog područja sa ciljem ostvarenja poslovnog uspjeha i zadovoljnog tima.

SADRŽAJ:

 • Definicija strategije
 • Vrste strategija unutar kompanije
 • Strateško nasuprot operativnom razmišljanju i planiranju – glavne razlike i učinci
 • Strateško nasuprot dugoročnom planiranju – glavne razlike i učinci
 • Analiza stakeholder-a
 • Vizija, misija, vrijednosti, ciljevi
 • SWOT analiza i drugi alati strateškog mišljenja
 • Od vizije do akcije: osmišljavanje timske vizije i plana njene realizacije.

MODUL 2- UPRAVLJANJE PROMJENAMA

SVRHA:

Naučiti kako prepoznati potrebu za uvođenjem promjene, kako uvesti promjenu, te kako uspješno upravljati promjenama, na organizacijskoj kao i na individualnoj razini.

SADRŽAJ:

 • Razumijevanje i teorija promjene
 • Argumenti za promjenu
 • Temeljni modeli change managementa
 • Spremnost na promjene i otvorenost/zatvorenost sustava
 • Uvođenje promjene i prevladavanje otpora
 • Uloga komunikacije u upravljanju promjenama
 • Uloga i odabir ‘agenata promjene’
 • Praćenje i mjerenje učinaka promjene – A.D.K.A.R. model
 • Učvršćivanje rezultata promjene.

MODUL 3 – POTICANJE I MOTIVIRANJE DRUGIH

SVRHA:

Osvijestiti vlastite motivatore, prepoznati motivacijske strategije kod suradnika i ovladati tehnikama za usklađivanje sa svakom od pojedinih strategija.

SADRŽAJ:

 • Definicija motivacije i srodnih pojmova
 • Odnos motivacije i radnog učinka
 • Praktična primjena motivacijskih teorija u rukovođenju
 • Individualne razlike u motivacijskim strategijama
 • Prepoznavanje osobnih motivacijskih strategija
 • Motivacijske strategije kod suradnika
 • Motiviranje pojedinaca i tima
 • Plan akcije za razvoj vlastitih motivacijskih strategija u timu