Otkrijte LIDERA u sebi!

Bez obzira u kojoj se ulozi vođe nalazili- kao rukovoditelj tima, vlasnik kompanije, roditelj, trener, konzultant… nalazite se povremeno u situaciji da ono što postižete nije u skladu s onim što biste željeli i što bi bilo korisnije.

Želite li postići svjesnost i učinkovitost u svojoj ulozi na način da dosljedno postižete upravo onaj utjecaj koji želite, važno je ovldati nekim temeljnim liderskim vještinama koje su obuhvaćene kroz tri zanimljiva jednodnevna modula ovog programa:

 1. Selfmanagement (ili upravljanje sobom i vlastitim učinkom)
 2. Razvoj i vođenje tima (ili kako potaknuti bolje korištenje ljudskih potencijala u timu)
 3. Komunikacija za rukovoditelje (ili kako voditi druge iz neznanja u znanje, iz otpora prema prihvaćanju, iz negative u pozitivu)

Koje su koristi za polaznike?

 • Osnažen rukovodni tim unutar organizacije ili njenog dijela
 • Polaznici će steći potpunu i jasnu sliku o svojoj rukovodnoj ulozi te će biti još motiviraniji da se posvete sustavnom razvoju svojeg tima
 • Učeći kako prepoznavati potencijale i talente kod sebe i drugih, polaznici će dobro upoznati sebe, svoje jake strane i područja razvoja, ali i jake strane i područja svojih članova tima
 • Naučiti će tajne samomotivacije, te će znati kako prenijeti svoju viziju, pozitivnu motivaciju i energiju na članove svojih timova
 • Usvojiti će znanja i razviti vještine komuniciranja, upravljanja vremenom, delegiranja i razvoja drugih
 • Postat će samopouzdaniji u svojoj ulozi i reagirati će prvenstveno proaktivno.

Teme i raspored treninga

 1. MODUL: SELFMANAGEMENT

SVRHA: Osvijestiti područja životne neravnoteže i ovladati tehnikama za bolje upravljanje vremenom, zadacima i cijelim životom.

TEME:

 • Što je životna ravnoteža, a što nije?
 • Koje aktivnosti prevladavaju u vašem životu: uspješnost i/ili užitak; proaktivnost i/ili reaktivnost?
 • Glavni uzroci neravnoteže: ograničavajuća uvjerenja i negativne emocije i kako njima upravljati?
 • Ravnoteža i upravljanje vremenom – glavne korištene (popularne) tehnike i pristupi?
 • Kradljivci vremena i njihovo uklanjanje
 1. MODUL: RAZVOJ I VOĐENJE TIMA

SVRHA: Osnažiti lidersku dimenziju vlastite rukovodne uloge kroz usvajanje najsuvremenijih metoda i pristupa za razvoj pojedinaca i timova.

TEME:

 • Leaderhip i management
 • Vizija, misija i strateški ciljevi
 • SMART ciljevi
 • Načela razvoja suradnika (coaching): planiranje i praćenje učinka
 • Povratna informacija kao motivacijski alat – snaga pohvale
 • Kako dati kritiku: pozitivna komunikacija i feedback sendvič
 1. MODUL: KOMUNIKACIJA ZA RUKOVODITELJE

SVRHA: Ovladati još bolje komunikacijskim tehnikama vođenja drugih, poglavito u zahtjevnim situacijama (otpor, nemotiviranost, negativan stav, neproduktivan konflikt).

TEME:

 • Komunikacijski model
 • Neverbalna i verbalna komunikacija
 • Princip usklađivanja i vođenja
 • Razumljivo objašnjavanje i aktivno slušanje
 • Govoriti jezikom sugovornika – komunikacijske formule utjecaja
 • Rješavanje prigovora i konfliktnih situacija