Coaching program za razvoj rukovoditelja

Executive coaching ili individualno savjetovanje rukovoditelja jedan je od najučinkovitijih razvojnih programa namijenjen top managerima i rukovoditeljima svih razina. U nastavku dajemo sažeti prikaz programa – njegovih osnovnih elemenata i koraka. Prikaz koji slijedi opisuje okvir coaching procesa, koji se u dogovoru s rukovoditeljem kojem je namijenjen prilagođava i oblikuje kako bi zadovoljio njegove/njene specifične potrebe i ishode.

Cilj programa

Program ‘executive coaching’ namijenjen je facilitiranju osobne transformacije rukovoditelja u segmentu života i rada koji je ocijenjen kao područje njegovog/njenog razvoja.

Točnije…

“Coaching je profesionalni, povjerljivi odnos između dvoje ljudi, temeljen na otvorenosti, iskrenosti i integritetu, s namjerom da pomogne klijentima u nastojanju da žive kongruentan i ispunjujući život, koji počiva na njihovim vrijednostima, ciljevima i ishodima.” (John Overdurf & Julie Silverthorn)

Korištenjem integralnog pristupa, uzimajući u obzir cjelovitu ličnost i dugoročnu perspektivu kroz rad na aktualnim problemskim situacijama rukovoditelj rješava trenutne probleme, ostvaruje kratkoročne ishode i mijenja svoje funkcioniranje na različitim razvojnim razinama. Dajući klijentu strukturu, podršku i feedback, coaching koristi procese osobnog istraživanja i osvještavanja, kako bi se povećala razina svjesnosti i odgovornosti klijenta.

Time, osim što usavršava vještine vezane za aktualnu problematiku, klijent postiže dugoročno veću osobnu fleksibilnost, jača osobnu motivaciju za mijenjanjem u željenom smjeru te ostvaruje viši stupanj kongruencije i unutarnje ravnoteže u zahtjevnim poslovnim i životnim situacijama.